ΤΥΠΟΣ

Η ζώνη ΤΥΠΟΥ είναι μια περιοχή αποκλειστικά για τους δημοσιογράφους και τους επαγγελματίες του τύπου.
Η πρόσβαση σ' αυτήν επιτρέπει να έχετε τις ακόλουθες πληροφορίες:
- Εικόνες υψηλής ανάλυσης
- Δελτία τύπου
- Καταλόγους προϊόντων (PDF)
- Τιμοκαταλόγους (PDF)
- Ανακοινώσεις

Για ν' αποκτήσετε πρόσβαση είναι απαραίτητο να εγγραφείτε και ν' αποκτήσετε στοιχεία σύνδεσης και κωδικό πρόσβασης.
CAVALLERI COMUNICAZIONE
Via Ventura 5 - Milano
02 26416507 tel
02 26410081 fax
info@cavalleri.com

http://www.cavalleri.com/cavalleri/category/antrax